Den nye kyllingfabrikken til nesten to milliarder kroner skal bygges på tomta Furumoen i Orkanger. Ved 16-tida fredag ettermiddag åpnet dørene i kulturhuset på Støren seg og hundrevis av ansatte i Norsk Kylling kom ut etter å ha blitt orientert om beslutningen. De fleste smilende, men de ønsket ikke å la seg intervjue. Tre, fire stykker nikket på hodet, og sa «bra». De ansatte på fabrikken er fra 14 ulike nasjoner, med en hovedvekt fra Slovakia og Polen. Hvor mange av dem som får beholde jobben i ny fabrikk, er fortsatt ikke klart. Men det var ikke den usikkerheten som dominerte fredag.

- Dette er kjempebra!

Hovedtillitsvalgt Marek Hutta var lettet og glad etter møtet. Han forteller at de ansatte har ventet lenge på en endelig avklaring.

- Dette er kjempebra! Orkanger var et bedre alternativ for oss enn Malvik. Å kjøre til Orkanger, gjerne med buss ledelsen setter opp, ser jeg ikke mørkt på. Jeg flyttet fra Slovakia for 12 år siden. Jeg trives i Midtre Gauldal, jeg vil ikke flytte flere ganger, sier han.

- Hva med kollegene dine, ser de likt på den saken?

- Nå er beslutningen klar. Folk er glade for at Rema satser på fabrikken, det gir trygghet. Og så må de enkelte bestemme seg for hva de vil gjøre: Om de vil pendle eller flytte. Jeg tror mange har ventet med å bestemme seg til avgjørelsen var tatt.

Hutta forteller at det var applaus i den fullsatte salen da administrerende direktør Kjell Åge Stokbakken fortalte at Norsk Kylling hadde bestemt seg for Orkanger.

- Jeg har ikke hørt noen negative reaksjoner, sier han.

Fikk spørsmål om effektivisering

Administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Åge Stokbakken, begrunner valget med at tomta var bedre enn blant annet Malvik-alternativet på flere punkter.

- Dette er den tomta som svarer best til alle våre behov. Forutsetningen var at reguleringsplanen gikk i orden, det ble bekreftet så sent som på onsdag. Derfor tok vi beslutningen om at det er vi bygger under styremøtet på torsdag, sier Stokbakken.

- Hvor mange færre ansatte blir det når dere flytter til Orkanger, det har tidligere vært antydet over 100?

- Det er mange tall som har versert. Vi skal gå gjennom dette nå, og jeg kommer ikke til å si et tall før jeg svaret sikkert. Dette er det naturlig nok mange ansatte som er spente på, og som vi fikk spørsmål om i møtet, svarer Stokbakken.

- Hvorfor blir det behov for færre ansatte når dere flytter?

- Det handler om mer automatisering. Og en bedre arbeidsflyt i en bedrift tilpasset produksjonen vår.

- Har dette vært en vanskelig prosess og valg?

- Det som har vært vanskelig er at ingen tomter har vært klare, så dette har tatt tid. Men på den andre siden har det gjort at vi har fått gjort et veldig grundig arbeid som har gjort oss veldig trygge på vurderingene. Vi har vært over hele verden og sett på kyllingfabrikker, og tatt med oss det beste. Vi vil ha kvalitet i alle ledd.

- Har dere ingen motforestillinger mot å bygge på matjord?

- Jo, det har vært utfordrende. Derfor har vi sagt at hver kvadratmeter matjord skal flyttes og ivaretas.

- Hva blir prislappen på det?

- Det har vi ikke klart ennå.

Opprettholder miljø i Midtre Gauldal

Stokbakken understreker at Norsk Kylling ikke flytter fra Midtre Gauldal, selv om de nå vil bygge fabrikken i Orkanger. De vil satse videre på et rugeri og fagmiljøet vil opprettholdes og forsterkes, slik at ca. 40 ansatte vil fortsatt være på Støren.

- Vi ønsker å ta vare på bøndene våre som leverer til fabrikken og må ha et fagmiljø for å følge opp dem.

Malvik-ordfører Ingrid Aune har vært kritisk, særlig til at fylkesmannen valgte å gi grønt lys for bygging på matjord.

- Dette er en trist dag for jordvernet i Trøndelag. Så store konsekvenser får det når fylkesmannen håndterer en sak så dårlig, sier hun.

Hun sier at hun har fått opplyst at Malvik-alternativet ikke ville være mye dårligere økonomisk, på litt lenger sikt. Det avviser Stokbakken.

- Våre tall stemmer ikke med det. Orkanger er betydelig billigere, også på sikt, sier han, men ønsker ikke å opplyse om de konkrete tallene.

- Større og billigere

Blant kriteriene som har vært avgjørende for å velge Orkanger, er at tomta er betydelig større enn blant annet tomta i Malvik. Stokbakken sier også at infrastrukturen og nærheten til omkringliggende industri har spilt inn.

- Dette er en enorm satsing på næringsproduksjon i Midt-Norge, og vi bygger et topp moderne slakteri og foredlingsanlegg for kylling. For det første er det et stort bygg, og det krever et godt konsept. Vi ønsker å ha mulighetene åpne for eventuelle utvidelser, så vel som å knytte til oss andre virksomheter og utnytte synergiene det kan gi, sier han.

Investerer rundt 2 milliarder

Kostnaden med å bygge ny fabrikk er beregnet til rundt 2 milliarder kroner.

- Dette er en veldig stor investering innen næringsliv i Midt-Norge, og dette sikrer en trygg drift fremover for våre rundt 150 gårdsbruk som leverer til oss. Det er også en investering som garantert vil få store ringvirkninger for hele regionen, sier Stokbakken.

Norsk Kylling har også inngått et samarbeid med Sintef og Enova som skal gjøre at overskuddsenergi fra fabrikken kan brukes som energi for nærliggende industri.

- Vi får en smartenergi-løsning, som gjør at overskuddsenergien vår kan deles med eksisterende industri. Dette skal gi et redusert miljøavtrykk også for omliggende anlegg. Man bruker enormt mye energi i en slik fabrikk, så da er kunsten å gjenbruke denne overskuddsenergien, sier direktøren.

MENINGER: Et elendig år for jordvernet

Klages inn til ESA

Det er imidlertid ikke bare spørsmålet om nedbygging av matjord som har skapt kontroverser rundt Orkanger-alternativet. Naturvernforbundet hevder at vedtaket Orkdal kommune har gjort om å tillate en fabrikk på området bryter med vanndirektivet, og vil klage beslutningen inn for det europeiske klageorganet ESA.

Stokbakken er imidlertid ikke bekymret for dette.

- Vi har tillit til reguleringsprosessen og de demokratiske portpasseringene denne saken har vært innom. Både fylkesmannen og kommunestyret har vært inne i bildet, og vi har tillit til at det er håndtert på en ordentlig måte, sier han.

Vil invitere de ansatte til Orkdal

Oddbjørn Bang, ordfører i Orkdal, var aller gladest i dag. Feiringen skjedde på rådhuset med julebrus.

- Dette er viktig for oss fordi vi ikke har den type industri fra før. Dette er en mindre konjunkturutsatt industri og derfor ekstra verdifull.

- Regner du med at dere får mange flyttende til kommunen?

- Vi ønsker i hvert fall å invitere de ansatte i Norsk Kylling til omvisning, slik at de får se hva vi har å tilby i Orkdal både når det gjelder botilbud, barnehager, skoler og kulturtilbud.

Akkurat når fabrikken står ferdig vet ikke ordføreren.

- Men det tar sikkert to-tre år å sette opp en slik fabrikk, sier Bang.

Stokbakken vil ikke nå si noe om når de satser på å være ferdige.

foto
- Kjempebra, sier hovedtillitsvalgt Marek Hutta om beslutningen. Selv satser han på å pendle. Foto: Terje Svaan
foto
- Det var god stemning i møtet, forteller administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Åge Stokbakken, som orienterte de ansatte på Støren fredag. Foto: Terje Svaan
foto
Norsk Kylling har laget en skisse som viser hvordan den nye fabrikken kan bli seende ut. Investeringskostnaden er på rundt 2 milliarder kroner. Foto: I llustrasjon : Norsk Kylling, Adresseavisen
foto
Fabrikken skal bygges på det som i dag er landbruksjord, like i nærheten av eksisterende industri i Orkanger, til venstre for elva på bildet. Foto: Adresseavisen