Tirsdag ble det klart at Norwegian tar ned kapasiteten. For Trondheim sin del vil dette mest merkes ved at ruten mellom Sandefjord Lufthavn Torp og Trondheim lufthavn Værnes legges helt ned. Samtidig kuttes det i to rundturer per dag mellom Oslo, Trondheim og Bergen.

– Jeg liker ikke at flyruter legges ned. Næringsforeningen har et eget luftfartsforum, her jobber vi for å få et best mulig flytilbud for næringslivet. Vi vil ha flere direkteruter og hyppigere avganger, så at Norwegian nå kutter syns vi er beklagelig. Men nå er det bare å brette opp ermene, og vise at vi trenger flere flyavganger fra og til Trondheim, sier Berit Rian, administrende direktør i Næringsforeningen i Trondheim.

Flere flyr

Tidligere i sommer gjennomførte luftfartsforumet en undersøkelse hvor 3000 ledere i offentlige og private bedrifter og organisasjoner i Trøndelag svarte på spørsmål om bruken, og tilbudene ved Trondheim lufthavn.

Denne viser en betydelig høyere reisehyppighet med fly i 2013 enn i 2012. De siste 12 måneder foretok lederne i snitt 18,9 reiser innenlands og 5 reiser utenlands. To år tidligere var tallene 13,8 reiser innenlands og 3,8 utenlands.

Som å ta bussen

– Norwegian legger ned ruten mellom Trondheim og Sandefjord, men samtidig sier Widerøe at de vil øke sin kapasitet på strekningen. Det håper jeg stemmer. Vår oppgave, gjennom luftfartsforumet, nå er å snakke med alle flyselskapene og si fra at de trengs. Norwegians kutt mellom Trondheim og Oslo innebærer 13 avganger i døgnet istedenfor 15. Men samtidig har SAS 29 avganger, så det er fortsatt som å ta bussen. Men vi må få flyselsapenen til å skjønne at det ikke må kuttes ytterligere, sier Rian.