- Øyregionen, det vil si Frøya og Hitra, er et globalt sentrum for lakseoppdrett. Det er dette vi vil bygge videre på for å få et nasjonalt senter, som særlig skal være for leverandørindustrien til havbruk, sier Karl Almås, spesialrådgiver i Sintef Ocean.

LES OGSÅ: Sintef erstattet oljen og fikk tidenes beste resultat

Aquatech Labs

Almås koordinerer søknaden, som skal leveres til staten i løpet av mandag. Sintef Ocean og et knippe aktører i havbruksnæringen står bak søknaden om statlig støtte innenfor den såkalte katapultordningen.

foto
Karl Almås, seniorrådgiver i Sintef Ocean.

Senteret som skal bygges heter Aquatech Labs. Hovedkontoret for denne katapulten er tenkt å ligge på Sistranda, sammen med Blått Kompetansesenter. Blått kompetansesenter er et bindemiddel mellom kunnskapsmiljøer og næringsliv i havbruk. Aquatech Labs er ment å ha virksomhet også andre steder på og ved Frøya og Hitra, inkludert Salmars store havmerd som ligger i Froan.

LES OGSÅ: Frøyværinger fikk ja til nytt oppdrettskonsept

Teknologitung

- Aquatech Labs vil spesialiseres for muliggjørende teknologier til havbruksnæringen, sier Almås.

Han peker på fire områder for katapultsenteret: Digitalisering, avanserte produksjonsteknologier, fotonikk (som gjør det mulig for roboter å sanse omgivelsene på avstand) og avanserte materialer.

I et slikt senter kan leverandører blant annet få testet teknologier og produksjonsmetoder og få bistand til å utvikle prototyper.

Søker om 30 millioner

Statsstøtten skal dra i gang katapultsenteret. Søkerne ber om 30 millioner, fordelt på 25 millioner til utstyr og fem millioner i driftsstøtte for de tre første årene. Aquatech Labs er ment å bli økonomisk selvfinansierende etter tre år, ved at bedrifter som ønsker å bruke senterets tjenester, betaler for dem.

foto

I dag, uten en slik katapult, må bedrifter som har en oppfinnelse som kan brukes i havbruk, «trenge seg på» hos et av oppdrettsselskapene for å få testet utstyret.

LES OGSÅ: Bekymring midt i Frøyas eventyr

Fikk nei 2017

Også i fjor søkte Sintef Ocean og bedriftene de samarbeider med om støtte til et slikt katapultsenter, men fikk nei. Sintefs Karl Almås og Frøyas ordfører Berit Flåmo (Ap) har tro på at de vil få tommelen opp i år.

foto
Berit Flåmo (Ap), ordfører i Frøya.

- Her kan vi tilby næringslivet hjelp til å komme seg inn i havbruksnæringen. Dette er viktig for Norge, Trøndelag, øyregionen og ikke minst for næringslivet, sier Flåmo.

LES OGSÅ: Guidet tur i et hav av menn - Berit Flåmo på Aquanor

Norsk katapult

Ordningen Norsk katapult ble etablert av regjeringen i 2017. I det første året med statsstøtte for testing, tilgang til laboratorier og prototypebygging, ble det etablert to katapulter: En i Grimstad rettet inn mot materialteknologi og en i Raufoss, som er spesialisert for produksjonsprosesser.

I år vil staten få elleve søknader innen ulike næringer om statsstøtte til katapulter. Kun Sintefs Frøya/Hitra-søknad er utelukkende rettet inn mot havbruksnæringen.

Staten lokker med 125 mill.

I 2018 har Stortinget bevilget 125 millioner til katapultordningen. Det skal etableres fra ett til tre nye katapultsentre i 2018.

Ordningen beskrives slik på siden Norskkatapult.no: «Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere. Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult.»

Hvor det skal bli statsfinansierte katapulter i 2018 vil trolig ble kunngjort 5. juni på Sivakonferansen i Trondheim.