- Tommy Wikmark kom til meg og spurte om jeg ville være med på dette. Det er jeg veldig glad for. Jeg har tro på prosjektet og stor tro på Tommy som har fått til mye opp igjennom årene. Jeg kjente til han fra min tid som styreleder i Trondheim Kino. Da det ble aktuelt at jeg skulle være med i Candy People Norway, trakk jeg meg fra styret i Trondheim Kino Utvikling før Trondheim Kino Utvikling tok stilling til om de skulle være med.

- Hvorfor gjorde du det?

- Vi er jo partnere og har felles interesser, men for min del synes jeg det var ryddigst. Man trenger ikke sitte på begge sider av bordet, selv om det er langt unna å være inhabil i lovens forstand.

- Du har vært på andre siden av bordet nylig, og kinodirektøren som sitter i styret deres er ennå på begge sider av bordet. Hvordan kan det være uproblematisk i forhandlinger med Location – dere har jo motsatte interesser?

- For meg er dette kjempeenkelt. Jeg har gått ut av styret i Trondheim Kino Utvikling. Og jeg trakk meg før Trondheim Kino Utvikling tok stilling til om de skulle være med. Så jeg har aldri representert mer enn en part i styrebehandling. Det andre spørsmålet får du stille kinodirektøren. Men mitt inntrykk er at han hele tida ivaretar Trondheim Kinos interesser på best mulig måte.

- Det må jo være en fordel for dere å ha sikret en inn i styret som sitter på begge sider av bordet fortsatt?

- Vi har ikke sikret oss noen. Det er Trondheim Kino Utvikling som på selvstendig grunnlag har gått inn i dette.

- Hvorfor tror du Wikmark ville ha med deg?

- Jeg har en del styreerfaring fra private selskaper og kunne være med å finansiere opp selskapet. Selskapet mitt har lånt inn store summer til Candy People fordi jeg har stor tro på dette. For meg er det snakk om mye penger. Jeg tar en stor risiko med mine private midler.

- Du ble som folkevalgt oppnevnt til styreleder i Trondheim Kino. Har det vært en forutsetning for at du kan være med på dette nå?

- Det er fem år siden nå, men jeg lærte veldig mye om kinomarkedet gjennom de syv årene jeg satt der. I mange verv jeg har hatt på vegne av Trondheim kommune har jeg fått ny kompetanse som jeg har dratt nytte av. Jeg har ikke noe særlig til overs for folk som får verv og ikke evner å tilegne seg ny kompetanse og gode resultater, spesielt når eieren er fellesskapet.