Det er lave kraftpriser og store engangskostnader som er årsaken til underskuddet, skriver NTE i en pressemelding.

Resultatet før skatt endte 117 millioner i pluss. Etter skatt havnet kraftgiganten i Nord-Trøndelag imidlertid 157 millioner i minus.

Dette er andre år på rad at NTE går i minus.

KOMMENTAR: Hva gjør vi med all strømmen?

Skylder på strømprisen

Styreleder Bjørnar Skjevik sier at styret ikke er fornøyd med resultatet, men mener strømprisene har skylden.

- Kraftproduksjonen er vår viktigste inntektskilde, når prisen faller så dramatisk som de to siste årene, får det store konsekvenser for vårt resultat, sier Skjevik i pressemeldingen.

Han innrømmer at selskapet har store utfordringer

- Alle analyser peker også i retning av lav kraftpris fram mot 2020, det betyr at vi må ta solide grep for å tilpasse selskapet til situasjonen, fortsetter han.

Taper hundrevis av millioner på kraftutbygging

Det er imidlertid ikke bare strømprisen å skylde på for NTE. I forbindelse med vindmølleutbyggingen på Hundhammerfjellet forskningspark i Nærøy har selskapet hatt kjempeutgifter på grunn av feil på vindturbinene fra Scan Wind.

Selskapet har nå nedskrevet verdien på vindmøllene i forskningsparken til null. Det betyr et tap på 191 millioner kroner i 2012. Selskapet regner med at det vil koste betydelige summer å reparere dem.

Fra før av har NTE tatt et tap på rundt 500 millioner kroner på forskningsparken, noe som betyr at det totale tapet har kommet på rundt 700 millioner siden slutten av 90-tallet.

NTE regner med at de har hatt engangskostnader på totalt 316 millioner kroner i løpet av fjoråret.

Rekordstor produksjon

NTE produserte i løpet av fjoråret nær 4,4 terrawattimer strøm. Aldri før har kraftprodusenten hatt en større produksjon.

Likevel har strømprisene i gjennomsnitt vært på 23,60 øre gjennom fjoråret, 13 øre billigere enn i 2011. Det gjør at selskapet tross høyere produksjon taper penger.

En av grunnene til den store produksjonen er også en stor investering i utbygging av kraft de siste årene.

- NTE har de siste åtte årene investert betydelig i ny energiproduksjon og økt egenproduksjonen av vann- og vindkraft fra 2 500 GWh til nær 4 000 GWh. Selv om kraftprisen de kommende årene forventes å ligge lavt, har vi stor tro på at våre investeringer i fornybar kraft er lønnsomme, hevder Skjevik i pressemeldingen.