Det er totalt ti butikker som er solgt unna. Disse strekker seg fra Rørvik i Nord-Trøndelag til Trondheim i sør.

De nye eierne består av en ansatt og en tidligere ansatt. Dette er Kristian Williamsen, daglig leder i NTE Handel og Jon Terje Knudsen, tidligere økonomisjef i NTE Marked og NTE Handel.

- De ti butikkene skal videreutvikles slik at de fortsatt kan være servicesentra i sine lokalsamfunn og ta vare på arbeidsplassene i butikkene, sier Kristian Williamsen i en pressemelding.

Har tapt penger

Det har ikke gått strålende for NTEs satsing på Expertbutikkene de siste årene. Regnskapene for 2008-2011 viste at selskapet tapte 56 millioner i perioden. I en pressemelding uttaler NTE at det skal være nye strategiske valg som er grunnen til salget.

- Med nye strategiske valg i NTE har ikke NTE Expert lenger en naturlig plass i vår virksomhet. Vi er derfor tilfredse med at egne ansatte overtar og dermed sikrer fortsatt butikkdrift og lokalt eierskap, sier konsernsjef i NTE, Christian Stav.

Solgt for 100 000

Det er opprettet to firmaer i forbindelse med salget, Williamsen holding og JTK holding. Gjennom disse kjøper Williamsen og Knutsen alle aksjene i NTE handel fra NTE marked for 100 000 kroner. Dette inkluderer hele varelageret.

De nye eierne får imidlertid med seg en solid gjeld som selskapet har opparbeidet seg. 2012-regnskapet foreligger ikke, men i 2011 var gjelden på rundt 58 millioner kroner. Eierne har likevel tro på at de skal kunne drive lønnsomt.

– Våre dyktige medarbeidere har gjennom flere år gjort en fantastisk jobb med å bedre lønnsomheten i butikkene. Med dette arbeidet som grunnlag, har jeg god tro på at vi skal fortsette den positive utviklingen også med nye eiere, sier Kristian Williamsen.