Nylig kom NHOs årlige kartlegging av bedrifters kompetansebehov. Den viser at hele 2 av 3 NHO-bedrifter mener at de har et udekket kompetansebehov.

I et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune skal NAV nå hjelpe til med å tilfredsstille dette behovet.

Gjennom tiltaket som kalles Trøndelagsmodellen, skal de gi en skreddersydd vei til fagbrevet for personer mellom 19 og 39 år som er i NAV-systemet.

– De personene som ellers har stått utenfor jobb får nå en fin mulighet til utdanning. Det som er nytt denne gangen er at vi i større grad spør om behovene til bedriftene. Det er utgangspunktet for Trøndelagsmodellen, sier markedsrådgiver i NAV i Indre Fosen kommune og koordinator for tiltaket på Fosen, Jacqueline Williams.

– Må gjøre seg «sexy»

Ifølge Williams er det rundt 200 personer på Fosen som omfatter gruppen som har mulighet til å ta del i Trøndelagsmodellen. Til sammen skal de finne kandidater til 20 plasser.

– Hva er årsaken til at disse personene er arbeidsledige?

– Det er veldig forskjellig. Det kan for eksempel være at noen har droppet ut av skolen fordi at de sliter med lese- og skrivevansker, men kan være kjempegode arbeidere fordi. Eller så kan det være folk som har flyttet mye, men trenger litt støtte i starten. Det er folk som av en eller grunn ikke har tatt utdanning, svarer hun.

foto
Tirsdag og onsdag er Jacqueline Williams i Namsos, der de skal i gang med tilsvarende. Foto: Privat

NAV har kartlagt hvilke kompetanser bedriftene på Fosen trenger. 16. mars skal de ha «Kick off» i Bjugn, der alle bedriftene som har sagt ja til å være med, fylkeskommunen og NAV møter de aktuelle kandidatene.

– Kandidatene er hovedpersonene. De vil få informasjon om hva det går ut på, og bedriftene vil få fem til ti minutter hver på å selge seg inn. Det er bedriftene som må gjøre seg «sexy» for kandidatene, sier Williams.

Skal fortsette

Ifølge Williams fungerer Trøndelagsmodellen på denne måten:

– Vi kartlegger hvilken kompetanse kandidatene har fra før og de får være i en bedrift de har lyst til å jobbe hos. Etter å ha vært der en stund bestemmer bedriften om de ønsker å skrive lærlingekontrakt, og eleven går dermed delvis skole og gjennomfører lærlingtid, helt til de er i mål med fagbrev.

Målet er at det etter endt lærlingetid blir fast jobb ved bedriften.

– Det er veldig spennende! Dette er heller ikke noe vi bare skal i gang med én gang, for dette vil rulle og gå i årene fremover også, sier hun.

– Samfunnet trenger arbeidskraften

Williams forteller videre at NAV har et tett samarbeid med bedriftene, og kjenner seg igjen i det kompetansebehovet som kommer frem i NHOs kartlegging.

– Da vi sendte ut et kartleggingsskjema til Trøndelagsmodellen var det god respons fra bedriftene, sier hun.

Hun legger til at de som takker ja til å være med får tett oppfølging av NAV og fylkeskommunen. Bedriftene tar heller ikke over lønnsansvaret før de kommer på en lærlingekontrakt.

– Det er bra at vi får til å hjelpe dem, slik at de ikke bare blir gående hjemme. Det er tragisk for dem selv, men ikke minst for samfunnet som trenger arbeidskraften, sier Williams.

foto
Leder for NAV i Indre Fosen, Anders Almenning. Foto: Sigrun Overland

– Verktøy til å bekjempe utenforskap

Leder for NAV i Indre Fosen, Anders Almenning, er godt fornøyd med det de nå skal i gang med.

– Vi har fått til et fantastisk flott samarbeid med fylkeskommunen, men også med bedriftene og hva de trenger. Vi vet at vi kan gi folk en fagutdannelse, i kombinasjon med det som trengs i arbeidslivet. Det gir oss et godt verktøy til å bekjempe utenforskap, sier Almenning, og legger til:

– Det er mange som faller utenfor, og det har pandemien lært oss også. Vi skal gi dem den ballasten for å øke muligheten til at de kommer inn i arbeidslivet.

De tre NAV-kontorene på Fosen samarbeider med det lokale næringslivet i kommunene om dette.