Av de vel 5000 virksomhetene i Trøndelag som har fått støtte fra Innovasjon Norge de siste årene, står gårdbruker-ekteparet Sundli i Soknedal helt nederst på listen. Gustav Witzøes lakseimperium troner helt øverst – ingen over, ingen ved siden.

foto
Melkeprodusenter: Gårdbrukerne Anne og Ola Joar Sundli i Soknedal har fått en ny hverdag etter at de installerte melkerobot.

Melkeku nummer 711 går bedagelig og vant inn i melkeroboten som er installert midt i fjøset på gården Sundlien. Nummer 711 er i fjøset bedre kjent under navnet Siv Berit. Etter en strabasiøs fødsel, ble den oppkalt etter veterinæren (Siv) og uværet som herjet (Berit) da kukalven kom til verden i fjøset hos Anne (43) og Ola Joar (50), høyt over Soknedal sentrum, i Midtre Gauldal kommune.

foto
Ku nummer 711, Siv Berit, står i melkeroboten.

For en neve kraftfôr

Siv Berit lar seg lokke inn i roboten av en neve kraftfôr. Mens hun gomler i seg, sørger roboten for at kua blir melket. Når Siv Berit har levert varene, kumelk av beste sort, åpnes porten. Kua rusler ut på beitet sammen med de 24 andre melkekyrne på gården Sundlien.

foto
Melkeroboten sørger for at kujuret blir grundig vasket før melking.

- Med roboten kan vi dra sammen og se barna spille fotball. Det kunne vi ikke før, sier Anne Sundli.

LES OGSÅ: Naboer i Verdal hjalp brannrammet melkebonde

Fillebeløp fikk stor betydning

Det ble melkerobot på Sundlien, mye takket være et tilskudd i 2013 på 4050 kroner fra Innovasjon Norge. Det var veldig lite penger. Kall det gjerne et fillebeløp. Men det var et fillebeløp som fikk stor betydning.

foto
Støtte: Løsdrift og melkerobot. Innovasjon Norge har bidratt med mange millioner kroner til moderniseringen i trønderske fjøs.

Adresseavisen har gjennomgått tilsagn om lån og tilskudd fra Innovasjon Norge til virksomheter i Trøndelag fra 2010 til 2017. I disse åtte årene har rundt 5000 virksomheter fått støtte. Åtte av mottagerne har fått beløp under 10000 kroner i støtte. Det aller laveste beløpet ble utbetalt til gårdbrukerne Anne og Ola Joar Sundli, 4050 kroner.

Det er stort spenn i Innovasjon Norges virksomhet. I den andre enden av skalaen fikk Salmar og tilknyttede selskaper i denne perioden ikke mindre enn 288,6 millioner kroner.

- Viktig støtte

Ola Joar hadde glemt fillebeløpet han fikk i tilskudd, men er verken sur på Innovasjon Norge eller Salmar. Tvert om understreker melkebonden i Soknedal at Innovasjon Norge er viktig.

foto
Digitalt fjøs: Kufjøs er blant de første produksjonsbedriftene som blir digitalisert. Gårdbruker Ola Joar Sundli trenger stort sett bare se på. Han kan følge med melkeproduksjonen fra kjøkkenet, hvis han vil.

- Vi bestemte oss for å skaffe melkerobot da Innovasjon Norge ga tilsagn om støtte på 33 prosent av investeringen til 1,6 millioner kroner. Men det første tilskuddet på 4050 kroner var starten på prosjektet. Uten den første støtten, hadde vi neppe investert i robot, sier Sundli.

LES OGSÅ: Søt og sjarmerende robot, men prøver den å overta hele showet?

Fillebeløpet ble nemlig brukt til å betale en landbruksrådgiver som planla og prosjekterte investeringen i anlegget som sørget for at bonden er blitt digital og kan overvåke melkingen fra en app på telefonen. Med melkeroboter har digitaliseringen inntatt kufjøs over hele landet, men i grenda i Soknedal er Anne og Ola Joar til nå de eneste som har tatt i bruk denne teknologien.

Teller på knappene

Gårdbrukerne har flere ganger gjort bruk av Innovasjon Norge. Første gang var da de rundt årtusenskiftet sammen med en nabo bygde mikrokraftverk. Andre gang var da de litt senere bygde om fjøset fra båser til løsdrift.

foto

Gårdbrukerne i Soknedal produserer melk, kjøtt og elektrisk kraft. Gårdsbruket gir heltidsarbeid til begge to. Nå teller de på knappene om de skal utvide driften.

- I dag har vi 25 melkekyr, men roboten har kapasitet til 50–60. Vi har tilgang til fôr for å utvide til 35–40 kyr, så vi får se hva vi gjør, sier Ola Joar Sundli.

Ringvirkninger

Gårdbrukerne i Soknedal understreker at de og andre bønder sørger for store ringvirkninger.

- Gjennom et år kjøper vi tjenester til gårdsdriften fra nærmere 40 bedrifter, sier Anne Sundli.

LES OGSÅ: Landbruket i Trøndelag gir flest arbeidsplasser i byen

På jordet nedenfor gården Sundlien tusler Siv Berit, ku nummer 711, sammen med de andre melekyrne. Robotteknologi og penger fra Innovasjon Norge har gjort et godt liv i Soknedal enda bedre. Både for folk og fe.