Kaller inn 3000 HV-soldater

Mer enn halve HV-styrken i Midt-Norge blir kalt inn i forbindelse med den store vinterøvelsen Cold Response 2016

Forbereder gigantøvelse. Sjef for HV-12, oberst Ebbe Deraas, vil være lokalt vertsskap for den store norske vinterøvelsen Cold Response 16, som skal arrangeres i Trøndelag. 

Stjørdal: Det forteller sjef for HV 12, Ebbe Deraas. Øvelsen foregår for første gang på mange år i Midt-Norge.