Nye transportdata skal vise om Trondheim innfrir målet om nullvekst i biltrafikken

Snart kommer den første samlede oversikten over lokale transportvaner som viser om Trondheim innfrir målet om nullvekst i biltrafikken. Innfrielse av nullvekstmålet garanterer for milliardoverføringer fra staten.

Transportvaner. Daglig gjøres det spørreundersøkelser for å kartlegge reise- og transportvanene i Trondheimsområdet. 

Oversikten består av 12 måneders trafikkdata fra bomstasjoner og tellepunkter samt spørreundersøkelser for perioden april 2017 til april 2018. Etter en økning i biltrafikken med om lag to prosent både i 2015 og 2016, er det stor spenning knyttet til resultatene.