Signert tirsdag 28. april 2015

Rasisme i 1. mai-toget

Skal vi nok et år tillate jødehat i venstresidens hovedmarkering i Trondheim?

Det ble nylig kunngjort av en deltaker på facebooksiden «Trondheimsvenstreside» at det i år som tidligere skal bæres en parole i 1.mai-togets palestinablokk lydende: «Det stadige gnålet om antisemittisme er en avsporings-taktikk». Meldingen skapte så kraftige reaksjoner fra mange av deltakerne i facebookgruppen at tråden etter kort tid ble stengt. Naturlig nok.