Museumstallene:

Bare i Trondheim publikum svikter

Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tromsø melder om stor økning i antall besøkende i sine kunstmuseer de siste årene, kun Trondheim har tilbakegang.

- Må nå ut til publikum: Museet må bli langt bedre på kommunikasjon ut til publikum, sier Johan Börjesson, direktør for Trondheim kunstmuseum. 

En rundspørring Adresseavisen har gjennomført viser at kunstmuseene i de sammenlignbare byene har svært god publikumsutvikling. Bergen har spesielt sterke tall.