Vil stille krav til kulturarrangører – makspris på billetter mulig løsning

- Vil ønsker universelle ordninger, ikke bare for «fattige» familier. Vi gir mange millioner i støtte, det er ikke urimelig at vi stiller flere krav, sier Marek Jasinski (Ap).

Arkivbilde fra Juba Juba barnefestival i festningsparken i 2016. Mange møtte opp for å se Klaus Sonstad på hovedscenen. Nå vil politikerne utrede muligheten for makspris til barnefamilier på kulturarrangementer 

Tirsdag ble det enstemmig vedtatt i formannskapet at rådmannen skal sette i gang nok et utredningsarbeid, nå på initiativ fra Ap-Jasinski.