Signert

Er bilen den nye røyken?

Gjennomsnittsinntekten til en som sykler i norske byer er høyere enn for en som kjører bil! Denne statistikken er mer enn en morsom kuriositet. Det er status å sykle.

Endre vaner: Hvordan vi reiser til og fra jobb, butikken eller fritidsaktivitetene sier kanskje noe om hvem vi er, eller ønsker å være. At flere trondhjemmere velger sykkel vitner om at sykling nå oppleves mer attraktivt enn tidligere, men det vitner også om at flere har lyktes i å endre sine reisevaner, skriver Signert-forfatteren. 

Hver dag foretar vi trondhjemmere rundt 522000 enkeltreiser. I underkant av 50000 av disse er på sykkel. Byen har i snart ti år satset på å gjøre sykling mer attraktivt og tryggere, og førti km sykkelveier er allerede bygd. I 2020 vil disse ha økt til hundre kilometer samtidig med at fremkommelighet for syklende også er prioritert vinterstid. Det er allerede enklere å velge sykkel.