Sanner: - Hovedsetet for Fylkesmannen blir i Steinkjer

Statsråd Jan Tore Sanner sier at fylkesmannen i et sammenslått Stor-Trøndelag skal sitte i Steinkjer. Men det forutsetter at dagens to fylker raskt blir enige og holder seg til tidsplanen.

- Steinkjer vil bli styrket som administrasjonssenter gjennom dette grepet. Men det forutsetter at tempoplanen de har lagt blir fulgt, sier statsråd Jan Tore Sanner. Tempoplanen legger opp til at fylkene søker om sammenslåing allerede i vår. 

Trønderske politikere fra begge fylker er torsdag og fredag samlet på Trøndelagsmøtet på Hell. Dit kommer også kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.