Ikke treårig jusstudium i Trondheim

Det blir ikke noe treårig jusstudium i Trondheim fra høsten. 150 mulige studenter må finne noe annet å gjøre.

Inforskriv til studentene: Tirsdag sendte rektor Ann kristin Emblem ut e-post til søkerne på bachelor-studiet i jus. Det blir ikke noe av studietilbudet fra høsten. 

En 45 år lang tradisjon med jusstudium i Trondheim står i fare. Tidligere har folk fått undervisning i Trondheim og tatt eksamen som privatist ved Universitetet i Oslo. Nå ønsket Folkeuniversitetet Midt-Norge å tilby et eget treårig studium i rettsvitenskap under navnet Trondheim juridiske høgskole, men trekker søknaden sin. Årsaken er en rapport fra sakkyndige i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som mente studieopplegget var for dårlig.