På skarpt oppdrag i utlandet for første gang siden 1963

Luftvernbataljonen ved Ørland hovedflystasjon har sikret luftrommet under Nato-toppmøtet i Polen.

Bakke-til-luft missiler ved en avluftvernbataljonens stillinger under NATO-toppmøtet i Warszawa. 100 personer fra Ørlandet hovedflystasjon har deltatt i oppdraget, som har vart i to uker. 

– Forrige gang luftvernbataljonen var på skarpt oppdrag i utlandet var i Kongo i 1963. Det nærmeste etter det har vært da vi sikret luftrommet over Oslo da Obama ble tildelt Nobels fredspris i 2009, sier Rune Jarweson, som er nestkommanderende for bataljonen.