- Trondheim driver råkjør i Overvik-saken

Sp sier at kontrollkomiteen i Trondheim må ettergå den omstridte Overvik-utbyggingen. De krever også at regjeringen ikke tillater at det bygges skole på NTNU-tomta.

- Kontrollkomiteen i Trondheim er aktiv og bør nå ta for seg denne spesielle saken. Blant annet utbyggers rolle. De lovte blant annet ut en skole, noe som var en forutsetning i kommuneplanens arealdel. Plutselig er skolen flyttet ut av utbyggingsområdet og lagt til en nabotomt med matjord, sier parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Sp-topp i Trondheim, Marte Løvik, stiller seg undrende til hele prosessen. 

Senterpartiet trekker nå Overvik-saken inn på den rikspolitiske arenaen.