- Her vil amerikanerne stasjonere 300 marinesoldater

Forsvaret gjør nå forberedelser til å ta imot en kampstyrke på 300 amerikanske marinesoldater på Værnes.

Hovedporten inn til Værnes garnison. I løpet av kort tid kan aktiviteten her øke kraftig.  Foto: Erling Skjervolv

Dette skal dreie seg om et amerikansk initiativ overfor Norge. Etter det Adresseavisen erfarer, kan en slik avdeling være på plass i løpet av relativt kort tid.