Trondheim kommune:

Enige om miljøgate i Innherredsveien

Arbeiderpartiet i Trondheim og i Sør-Trøndelag har blitt enige med seg selv. Nå blir det forsøksordning med miljøgate i Innherredsveien, som stenges for gjennomgangstrafikk til våren.

Kommunalråd Geir Waage (Ap) fremmer tirsdag et forslag i formannskapet som vil åpne for miljøgateprosjekt i Innherredsveien 

Arbeidet med å etablere en miljøgate i den gamle innfartsåren til Trondheim sentrum har tidligere strandet i uenighet mellom kommunepolitikerne og fylkespolitikerne i Arbeiderpartiet. Nå har de snakket sammen, og funnet en løsning som er akseptabel for begge parter: