FAU-ledere misliker plassering av bydelsbasseng

Mot den klare innstillingen fra rådmannen vil formannskapet plassere et nytt bydelsbasseng på Rotvoll øvre. Det liker ikke FAU-lederne ved sju skoler i nærheten av Moholt.

Moholt: FAU-utvalgene ved sju skoler ønsker det nye bydelsbassenget lagt til området ved studentbyen på Moholt. De skjønner ikke hvorfor formannskapet har vedtatt Rotvoll øvre som lokaliseringssted. 

- På vegne av foreldre og barn i vårt område ønsker vi svar på hvorfor politikerne i formannskapet valgte å se bort fra de gode argumentene for å legge bassenget til Moholt, sier Stian Saur, FAU-leder ved Eberg skole.