- En skal ikke fornekte seg selv og sin identitet

Da Mattis Danielsen vokste opp, syntes han det var et mas når moren ville at han skulle kle seg i samekofta på 17. mai.

Men da han og Hilde giftet seg i et storslagent bryllup i Røros kirke for snart tre år siden, så skjedde det i samekofte.