Trondheim på landstoppen i sykepleierutdanning

Sykepleierstudentene i Trondheim har best karakterer i landet. Det viser statistikk etter høstens deleksamener.

Øver på hverandre: Sykepleierstudenter i Gjøvik i gang med forsøk. 

På NTNU i Trondheim fikk sykepleierstudentene sist høst høyere snittkarakter enn noen andre studiesteder i landet. I Trondheim var gjennomsnittskarakteren 3,4 mens landsgjennomsnittet var 2,3.