- Dette er fantastisk

Som ung homofil i Trondheim trodde Kjell Erik Øie (56) at han kom til å leve et liv alene.

Nå gleder han seg stort over Kirkemøtets historiske vedtak som ble fattet i hjembyen og som gir lesbiske og homofile full adgang til å gifte seg i kirken.