Moser-miljøet avslører hvordan hjernen bygges

Forskerne ved NTNU/Kavlinstituttet har avslørt hvordan hjernens senter for læring og hukommelse utvikler seg. Det gir håp om å reparere skader og sykdom.

Flavio Donato har forsket på hjerneutviklingen hos mus sammen med blant andre professor Edvard Moser. 

Professor og nobelprisvinner Edvard Ingjald Moser mener oppdagelsen er veldig viktig fordi den åpner et nytt fagfelt.