Flere elbiler reduserer inntektene til ny E6

Den stadig økende elbil-andelen gir mindre bompengeinntekter til bygging av ny E6 mellom Ulsberg–Melhus og Ranheim–Åsen.

Bommer: På nye E6 Ranheim–Åsen planlegges fire bommer, to mellom Trondheim og Stjørdal, én sør for Forbordsfjellet i Stjørdal og én ved Åsen i Levanger. Bildet viser Væretunnelen. Tunnelene meleom Trondheim og Stjørdal skal få doble løp. 

Elbiler slipper i dag å betale bompenger, og det synes å være bred politisk enighet om at elbiler i fremtiden skal slippe unna med halv pris.