Revisjonen skal også undersøke Overvik og Være

Kontrollkomiteen ber kommunerevisjonen undersøke Rune Olsøs og Staur Holdings roller i tomteområdene Overvik og Være.

Overvik Dette jordbruksområdet ble vedtatt omdisponert til boliger i 2012, noe som var i strid med rådmannens innstilling og vedtatte planer. 

Adresseavisen har tidligere omtalt at Rune Olsø og hans arbeidsgiver Staur sammen har en opsjon på Være om framtidig boligbygging. Avtalen kan gi stor inntjening i fremtiden, men det forutsetter at området ikke er vernet av grønn strek slik at det kan omdisponeres til boligområde.