Åtte skoler på kommunens rødliste

Den tekniske tilstanden ved alle grunnskolene i kommunen er vurdert, som en del av arbeidet med skolebehovsplanen i Trondheim.

- Det er ugunstig at det er så stor forskjell mellom standarden på skolene i Trondheim, sier rektor ved Sunnland ungdomsskole, Tore Fredlund.   Foto: Christine Schefte

Etter gjennomgangen er det utarbeidet en liste på hvilke skoler som de neste 16 årene klarer seg med planlagt vedlikehold på dagens nivå, og hvilke som forventes å ha store investeringsbehov.