Foreslår høyhus på 16 etasjer på Lilleby

To høyhus på henholdsvis 12 og 16 etasjer, i tillegg til tre punkthus i åtte etasjer, foreslås bygd på Lilleby i Trondheim.

Møter motstand: Et ønske om å bygge høyhus på 12 og 16 etasjer på nordøstre del av Lilleby, jalt B4, får tommelen ned fra rådmannen. Han mener det vil ødelegge for siktlinjene og herregårdslandskapet på Lade. 

Det er Pir II som på vegne av Lilleby Eiendom AS har utarbeidet planer for nordøstre del av Lilleby, kalt B4. Saken skal behandles i bygningsrådet tirsdag.