Ønsker å bygge 1590 nye boliger i Trondheim

Selv om bygningsrådet sender forslaget om å bygge høyhus på 12 og 16 etasjer på Lilleby ut på høring, støtter politikerne i prinsippet planleggingen av 700 nye boliger på den tidligere industritomta.

Høyt: Slik vil de to høyhusene på 12 og 16 etasjer på Lilleby ruve i landskapet, sett fra Lade skole. 

I tillegg behandlet bygningsrådet tirsdag planer for bygging av 640 nye boliger i Kattemskogen, 170 studentboliger i Nardobakken og 80 boliger i Lundlia.