Samordna opptak:

Venteliste for lærerstudier i Trondheim - ledige plasser i Levanger

Lærestedene i de aller største byene gjør det bra i årets studentopptak. Derimot sliter lærerutdanningene på mindre steder.

Kritisk til mattekrav: Guro Hårstad i Pedagogstudentene er redd for at karakterkravet om firer i matte fører til at mange velger bort lærerstudiet. Masterutdanning for alle lærerstudenter er hun fornøyd med. 

Grunnskolelærerutdanningen er fra og med i år en femårig masterutdanning. I fjor kom karakterkravet om at alle må ha firer i matematikk for å komme inn på lærerstudiet.