Terrorangrepene 22. juli 2011 markeres i Trondheim i dag:

- Viktig å minnes hvorfor de ble tatt fra oss

I dag er det seks år siden terrorangrepene 22. Juli. For første gang markeres dagen ved det nye minnestedet i Tordenskioldparken.

Minnemarkering i dag: Leder i AUF Sør-Trøndelag, Julie Indstad Hole, vil både bruke dagen til å minnes ofrene og markere avstand fra ideologien som lå bak terrorangrepet. 

- For hundrevis av etterlatte og overlevende er 22. juli et utrolig vondt minne. Dette er så nært og sårt for foreldre, søsken, besteforeldre, kjærester og venner som kommer til å bære på et savn resten av livet, sier Julie Indstad Hole, leder i AUF Sør-Trøndelag.