Tildelingen av rehabiliteringsmidler:

Fagmiljø ved St. Olavs hospital føler seg oversett av Helse Midt-Norge

Fedmeekspert ved St. Olavs hospital mener de burde blitt involvert i utvelgelsesprosessen i Helse Midt-Norges anbudskonkurranse. – Ikke vanlig at eksisterende brukere bidrar, sier fungerende administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Utelatt: Bård Eirik Kulseng, leder ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs hospital, sier de burde vært en del av utvelgelsesprosessen i Helse Midt-Norge sin anbudskonkurranse. 

- Vi har ikke hatt en rolle i utvelgelsesprosessen rundt anbudskonkurransen i det hele tatt, sier Bård Eirik Kulseng, leder ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) ved St. Olavs hospital.