Åtte av ti distrikts-ordførere i Trøndelag om de fire siste årene:

- Vi har fått det bedre

Tre av fire ordførere i Trøndelag sier at de har fått det bedre de siste fire årene. Bare tre ordførere sier de har fått det dårligere. Fremtidstroen er stor.

Likevel sier 8 av 10 at de er utsatt for en negativ sentralisering. Ingen av ordførerne sier at de ikke klarer å levere gode nok tjenester til innbyggerne.