Åpner for å stenge inne mindreårige asylsøkere

Sylvi Listhaugs våpendrager Espen Teigen endrer gjerne grunnloven om det må til for å sperre inne asylsøkere uten sikker identitet, uansett alder.

Vil utfordre Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. - Forslaget vi kommer med er ikke prøvd i menneskerettighetsdomstolen, når det gjelder en slik situasjon, hevder Frps Espen Teigen. Han støtter Sylvi Listhaugs forslag om å stenge asylsøkere som har fått avslag eller ikke har kjent identitet, i lukkede mottak.  Foto: Frank Cadamarteri

Stjørdal: – Det viktigste vi kan gjøre for mindreårige er å sørge for at de ikke forlater familien. Men vi mener en slik ordning også må gjelde enslige mindreårige asylsøkere. I så fall må vi ha egne tilrettelagte lokaler og områder for dem, slik vi har i dag, sier Teigen.