Kommunereformen:

«Ytre Tvang» er foreslått som nytt kommunenavn

Mange forslag til navn på den nye kommunen i Ytre Namdal. Tvangsvedtaket i Stortinget preger mange av forslagene.

Ytre Tvang kommune: Er ett av forslagene til navn på den nye kommunen. Her er ordførerne i tavngskommunene sammen på Leka: Per Helge Johansen, Leka (t.h.), Britt Helstad, Bindal (lengst borte), Steinar Aspli, Nærøy og Amund Hellesø, Vikna (mærmest kamera). 

Tvang kommune, Ytre Tvang, Sammensurium, Navnløs og Robust. Det er blant forslagene som har kommet inn til nytt navn når og dersom de fire kommunene Bindal, Leka, Nærøy og Vikna slår seg sammen. Flest foreslår at nykommunen skal hete Ytre Namdal. Se flere forslag i faktaboksen.