Kan tape 2 mill. i året på halv p-avgift for elbiler

Formannskapet i Trondheim sier nei til halv takst på parkering, bompenger og ferje for nullutslippsbiler.

Blokkerte: Inntil for et år siden var det fullt av elbiler på parkeirngsplassene i Midtbyen, som her i Dronningens gate / Søndre gate. Formannskapet ønsker ikke at nullutslippskjøretøy skal få halv avgift på offentlige p-plasser, slik Stortinget går inn for. 

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften for å sikre at elektriske og hydrogendrevne kjøretøy skal ha minst 50 prosent rabatt ved parkering sammenlignet med fossildrevne kjøretøy.