Lilleby skole vil få plass til 111 nye elever

I Østbyen er det konkrete planer for tilsammen 221 elevplasser på barnetrinnet. I tillegg trenger kommunen sårt nye ungdomsskoleplasser.

Nye tall om befolkningsvekst viser at byen trenger mer plass til elever, raskt.