Sensasjonelt steinfunn på Løkken ga Trondheim prestisjekonferanse

Det prestisjetunge forskningstidsskriftet Nature arrangerer for første gang forskningskonferanse i Norge. Det skjer i Trondheim i september.

Sensasjonelt steinfunn på Løkken: NGU-forsker Tor Grenne er med i et internasjonalt team som fant en steinart fra tiden da Løkken lå under havet. Det kan bidra til å forstå hvordan livet har utviklet seg.   Foto: Gudmund Løvø, NGU

Funnet av en rød stein på Løkken var en sensasjon i forskningssammenheng. Det er snakk om mikroskopiske trådformede spor av bakterier som levde av å omdanne jern til jernoksid ved varme kilder på havbunnen for 480 millioner år siden.