Redd noen skal «slå av Norge» fra utlandet

Professor Olav Lysne roper varsko om hvor sårbar Norge og sentral norsk infrastruktur er.

Advarer mot svakheter. Professor Olav Lysne sier det er fullt mulig å lamme hele Norge i en hybridkrig. Kunnskapsmangel, for svak sikkerhet og kritisk infrastruktur som alle er avhengig av, er de største problemene.  Foto: Frank Cadamarteri

Luftmaktseminaret: I en konfliktsituasjon kan en motstander med store ressurser greie å lamme Norge ifølge Lysne, som er en av Norges fremste eksperter på området.