- Waage og Olsø opptrådte uheldig

Rita Ottervik sier at hennes egen gruppeleder, Geir Waage, har opptrådt uheldig og at Rune Olsø ikke har fortalt hele sannheten. Om det får konsekvenser for Aps mannskap, må partiet avgjøre, sier hun.

-Jeg liker ikke den type avtaler, uansett hvem som inngår dem. Jeg vet at det ikke er forbud i loven mot det, men det burde det kanskje vært. Saken har bidratt til en sterk bevisstgjøring på etiske spørsmål og hvordan vi skal håndtere slike saker som har interessenter med store økonomiske interesser, sier ordfører Rita Ottervik. 

Rita Ottervik svarer nå på spørsmålene om den nye informasjonen som er kommet fram i Økokrims etterforskning av Kystadsaken.