Geir Waage satt i Olsøs styre

Ap-topp Geir Waage hadde styreverv i Rune Olsøs selskap Rokap da han lot Olsø formulere forslaget til merknad – som ville utløse 400 000 kroner til nettopp Rokap.

- Da Rokap ble stiftet som et investeringsselskap sommeren 2014 med meg som eneste eier, var det av formelle årsaker behov for et varamedlem og jeg spurte min venn Geir Waage, sier Rune Olsø. Bildet er tatt under et bystyremøte i desember 2015. 

Som Adresseavisen tidligere har fortalt, var det Waage som lot Olsø formulere forslaget til den avgjørende merknaden der bygningsrådet i Trondheim foreslo å unnta grøntområdet Kystad på Byåsen fra grønn strek, som betød at området ikke ble vernet for utbygging.