Omkamp om Bjarne Wist-tomta

Bygningsrådet er opptatt av ikke å ødelegge utsynet for Saxenborg gård og sender spørsmålet om bygging av boligblokker i Innherredsveien 103 tilbake til rådmannen.

I retur: Bygningsrådet ønsker å ivareta utsynet til Saxenborg gård. Politikerne vil at rådmannen også tar med Statoiltomta i reguleringsplanen. 

Politikerne ønsker at også nabotomta, der det ligger en bensinstasjon, må med i reguleringsplanen.