Trondheim mangler ferievikarer:

Får ikke fylt opp vaktplanen til sykepleierne

Trondheim kommune klarer ikke å få tak i nok sykepleiere til i sommer. St. Olavs hospital lyktes med å rekruttere på bussen.

Travelt: Det avkreves en voldsom innsats av sykepleier på vakt, mener Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund, Trondheim kommune. Bildet er tatt på Øya helsehus, hvor de har klart å skaffe tilstrekkelig med sommervikarer. 

Tre av fire enhetsledere i kommunen har varslet rådmannen at de i sommer har vansker med å dekke opp alle vaktene med fagkompetanse. Helse- og velferdssentrene mangler først og fremst sykepleiere, men også helsefagarbeidere og vernepleiere.