Se bilder av skadene:

Rapport: Brua på Byåsen må stenges for trafikk snarest

Allerede i august 2016 sa Bane Nor at Buenget bru burde vært stengt for motorisert trafikk. Trondheim kommune sier at de venter på en bom.

Mye trafikk: Naboer i området forteller at det er mye gjennomkjøringstrafikk, også av tyngre kjøretøy, til tross for at maksimalt akseltrykk på brua er 1 tonn. 

«Det anbefales på det aller sterkeste å stenge denne brua for trafikk snarest, da det ikke er forsvarlig for verken sikkerheten til togtrafikk eller kjørende over brua å holde den åpen med de påviste korrosjonsskadene i bærebjelker over sporet».