St. Olav betaler høyeste døgnpris:

Bekymret for at ruspasienter får tilleggsdiagnose

Ruspasienter i Midt-Norge kan feilaktig ha blitt påført en tilleggsdiagnose som alvorlig psykisk syk. Dermed har prisen på behandlingen økt med mer enn en tusenlapp i døgnet.

Sendt brev: - Vi mener det er grunnlag for å være bekymret, og derfor har vi sendt en bekymringsmelding til Helfo, sier Kristin Smedsrud, klinikksjef ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital. 

- Vi er bekymret for at det har utviklet seg en praksis hvor pasienter defineres som alvorlig psykisk syke i tillegg til sin rusavhengighet for å rettferdiggjøre en høyere døgnpris på behandlingen, sier Kristin Smedsrud, klinikksjef ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital.