Trehumle og veps:

Unikt samboerskap i Klæbu

En 75-årsgave til en pensjonert professor i Klæbu, artet seg til å bli en biologisk sensasjon. Trehumler og veps har inngått samboerskap i ei fuglekasse.

Den pensjonerte botanikk-professoren Kjell Ivar Flatberg fikk 20 fuglekasser i bursdagsgave. Hans hovedfelt er mose, og målet er å se hvilke mosearter fuglene bruker for å bygge reir. En annen ting han ønsker å undersøke, er hvor fuglene henter mosen fra. Henter de bare nært fuglekassene, eller samler de bevisst?