Sensasjonelt arkeologisk funn fra Trondheim

For første gang i Europa er det påvist paratyfoid feber i et middelalderskjelett fra Trondheim. Paratyfoid er mistenkt for være årsak til at aztekerne nærmest ble utryddet.

Funnet av paratyfoid feber i et skjelett fra middelalder-Trondheim er uhyre spennende, mener professor Hans K. Stenøien   Foto: Finn Walther

Arkeologene har gitt skjelettet navnet «Agnes». Hun døde ung og ble gravlagt en gang mellom 1175 og 1225.