Rapport fra innsiden - 1781 alvorlige eldreavvik i Trondheim:

Bergen og Oslo sa nei til innsyn

Hver dag skjer det i snitt to alvorlige hendelser i eldreomsorgen i Trondheim.

De ansatte har samvittighetsfullt varslet om vel 16 000 avvik over en toårsperiode. Av disse er 1781 alvorlige. Disse gir et unikt og sjokkerende bilde av hvordan hverdagen kan være.