Trøndersk entreprenør skal bygge hotell i milliardklassen

Entreprenøren Hent har fått kontrakt på å bygge et nytt, stort hotell på flyplassen Kastrup i København.

Comfort Hotel Airport på Kastrup lufthavn skal bygges med stål og betong bærekonstruksjon. Hotellet skal stå ferdig til sommeren 2020. 

Hent har inngått kontrakten om detaljprosjektering og bygging av nye Comfort Hotel Airport på Kastrup lufthavn med selskapet KL Hotel AS, som er eid av Petter Stordalens eiendomsselskap Strawberry Brothers. Det nye hotellet skal også drives av Stordalens Choice-kjede.